Xơ phổi: Cập nhật Chẩn đoán và Điều trịĐIỀU TRỊ CHỐNG VIÊM TRONG BỆNH LÝ TIM MẠCH

Xem bài báo cáo: click vào đây  

Xơ Phổi trong Bệnh Xơ Cứng Bì: Chẩn đoán và Điều trị 

Xơ Phổi trong Bệnh Xơ Cứng Bì: Chẩn đoán và Điều trị  GS.TSKH.BS. Dương Qúy Sỹ           Bệnh xơ cứng bì.