Sổ tay hướng dẫn xử trí và dự phòng Hen phế quản (Dành cho Người lớn và Trẻ em trên 5 Tuổi)Xơ Phổi trong Bệnh Xơ Cứng Bì: Chẩn đoán và Điều trị 

Xơ Phổi trong Bệnh Xơ Cứng Bì: Chẩn đoán và Điều trị  GS.TSKH.BS. Dương Qúy Sỹ           Bệnh xơ cứng bì.

Xơ phổi: Cập nhật Chẩn đoán và Điều trị

    Xem bài báo cáo Bài báo cáo Cập nhật Chẩn đoán và Điều trị Xơ phổi

Bài báo cáo Cập nhật Chẩn đoán, Điều trị và Dự phòng Hen phế quản theo GINA 2017

Cập nhật Chẩn đoán, Điều trị và Dự phòng Hen phế quản theo GINA 2017

Sổ tay Hướng dẫn Chẩn đoán, Điều trị và Dự phòng Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD) – Dành cho Cán bộ Y tế – Cập nhật 2017

Sổ tay Hướng dẫn Chẩn đoán, Điều trị và Dự phòng Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD) – Hướng dẫn cho Cán bộ Y tế –.

Bài báo cáo Cập nhật Chẩn đoán và Điều trị COPD theo GOLD 2017

Cập nhật Chẩn đoán và Điều trị COPD theo GOLD 2017 và các Khuyến cáo.