Thông tin nổi bật

Nhà y học – khoa học phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe

Bảo vệ xuất sắc Luận án Tiến sĩ khoa học (TSKH) tại Đại học Paris – EST, Pháp năm 2009 chuyên ngành sinh bệnh học.

Xem các tin khác

Chăm sóc sức khỏe hô hấp

Bài báo cáo Cập nhật Chẩn đoán và Điều trị Xơ phổi

    Xem bài báo cáo Bài báo cáo Cập nhật Chẩn đoán và Điều trị Xơ phổi

Bài báo cáo Cập nhật Chẩn đoán, Điều trị và Dự phòng Hen phế quản theo GINA 2017

Cập nhật Chẩn đoán, Điều trị và Dự phòng Hen phế quản theo GINA 2017

Sổ tay Hướng dẫn Chẩn đoán, Điều trị và Dự phòng Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD) – Dành cho Cán bộ Y tế – Cập nhật 2017

Sổ tay Hướng dẫn Chẩn đoán, Điều trị và Dự phòng Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD) – Hướng dẫn cho Cán bộ Y tế –.

Xem các tin khác